Alles over het weer op 1 pagina! Neem eens een kijkje op het weerforum.

Weersverwachting » Stan's pagina

Dag allemaal,

 

Ziehier mijn definitieve winterverwachting voor winter 2020-2021! Veel leesplezier!

 

Zoals altijd, eerst een opsomming van de factoren, dan de verwachting zelf en dan volgen google-drive links met de analyses op.

 

Factoren:

1. Eigen onderzoeken
a. Negatieve SCAND (Scandinavia)-Pattern in de eerste maanden van het jaar + negatieve ONI (Oceanic Nino Index) in daaropvolgend winterhalfjaar
b. Positief NAO-pattern in September + La Nina in daaropvolgend winterhalfjaar
c. Positieve AO én positieve NAO in November
d. Jaren waarin La Nina geen invloed had in November
2. NAO/GBI
3. Enkhuizer Almanak
4. Sub-Postma-Doctrine
5. Ferrel-MJO
6. MJO
7. GWO
8. Teleconnecties
a. GLAAM
b. EPO / NP/NH
c. NP
d. WP
e. AAO
f. EA/WR
g. ALBSA
h. Central Pacific Heat Content
i. PNA (~verwachting Noord-Amerika)
9. (Stratosferische/Troposferische) Polar Vortex, AO (Arctic Oscillation), straalstroom en dergelijke
10. SSTs Noordelijk Atlantische Oceaan
a. Zeewatertemperatuuranomalie-configuratie Noordelijke Atlantische Oceaan
i. Analogues methode
ii. Correlatie-methode
b. AMO
11. Pacifische Oceaantemperaturen
a. ENSO
i. SOI
ii. Nino-SSTs
b. PDO
c. NPGO
d. PMM
12. India Moesson regenval
13. Sahel regenval
14. Brazilië regenval
15. QBO
16. Eigen mini-correlatie onderzoekje met de zonnevlekkencyclus
17. Orkaanseizoen ~ACE)
a. Atlantische
b. Oost-Pacifische
18. IOD
19. Factorcombinaties
a. La Nina + West QBO
20. Gravitational Pull
21. SAI/SCI
22. Gavsweathervids analogues + Terry Scholey
23. Weercomputers
24. Professionele weermannen (ter indicatie, ik ga niet op basis hiervan mijn verwachting doen, anders is dat gewoonweg stelen van andermans werk ;) )
25. Zee-ijsbedekking Noordelijk / Zuidelijk Halfrond (~voornamelijk voor analyse van andere factoren)
26. Moeder natuur vreet haar eigen kinderen niet
27. 1ste 10 dagen December temperatuuranomalie-Berlijn
28. Eigen modellen
a. NAO model
b. Major SSW model
29. Recente weergeschiedenis
30. World Climate Service Analogues
31. Andere analogues van andere professionals zoals Anthony Masselieno
32. Effecten opgewarmde aarde
33. Mijn gevoel

 

Mijn winterverwachting voor winter 2020-2021:

Moment van schrijven: de avond van Dinsdag 1 December 2020.

De eerste week van December zal in het teken staan van hogedrukinvloeden boven Noordoost-Europa, de Oeral, zelfs ten noorden van ons. Het is droger en wat kouder dan normaal.

Na deze periode zakt het hogedrukgebied wat naar het oosten weg maar de luchtdruk bij de Oeral blijft aan de hoge kant. Toenemende depressiedruk vanuit het westen. De wind ruimt bij ons over zuidwest naar noordwest door luchtdrukverhogingen boven de (Westelijke) Noordelijke Atlantische Oceaan. De temperaturen liggen aanhoudend rond normaal. Als alles goed valt kan het tot winterse neerslag komen. De hogedruk boven de Atlantische Oceaan en de Oeral blijven echter beide aan de stevige kant en daardoor lijkt het erop dat deze periode wel eens flink ingekort kan worden. Dat betekent dus eigenlijk een vrijwel voortzetting van het weertype van de 1ste decade van December: wat kouder dan normaal, neiging naar droger dan normaal, stijgende vorstkansen, hogedruk boven Noordelijke Atlantische Oceaan en Oeral die regelmatig verbinding zoeken waardoor de wind hier aflandig wordt (tussen zuid en oost).

Vanaf rond 15 December zie ik weer signalen voor pogingen tot luchtdrukstijgingen boven Scandinavië. Eerst verwachtte ik dat dit niet al te lang ging volhouden maar met het herlezen van mijn analyse zie ik toch ook wel signalen dat dit wel eens langer kan aanhouden, tot diep in de 3de decade van December. Na deze periode met een oostenwind lijkt het weer terug te vallen naar een wind die via zuidwest snel ruimt naar noordwest. De rest van de maand zal gekenmerkt worden door gure westen tot noordwestenwinden. De temperaturen liggen rond de normaal, kan er ook wat boven zijn ligt aan hoe westelijk de wind is. De luchtdruk blijft vrij hoog boven de westelijke Noord-Atlantische Oceaan, evenals in de omgeving van de Oeral. De lagedruk kan dus als het ware ingesloten worden.

Rond de jaarwisseling zie ik weer kansen op hogedrukinvloed boven onze omgeving. Dit kan een gevalletje inversie worden met mistkansen.

De 1ste helft van Januari zal zich kenmerken door hogedruk op de Noordelijke Atlantische Oceaan die de wind, na aanvankelijk snel via zuidwest maar west tot noordwest laat draaien. Gevolg is veelal wisselvallig en nat/guur weer voor die periode, met temperaturen rond tot boven normaal, dus 5-8 graden als maxima. Winterse neerslag behoort soms tot de mogelijkheden.

2de helft van Januari schat ik het meest interessant in voor winterliefhebbers voor komende winter. Ik zie signalen vanuit zowel de Oceaantemperaturen als vanuit de SPV (ik verwacht dat tegen dan een Minor SSW zich zal hebben voorgedaan boven Siberië) als vanuit MJO en GWO als uit mijn analogues-analyses enz. dat het luchtdrukpatroon dan weer wat kan gaan veranderen. De luchtdruk boven Siberië en Noord-Oost Europa lijkt weer te kunnen gaan stijgen. Ondertussen blijven de kansen op hogedruk boven de Noordelijke Atlantische Oceaan hoger. Met andere woorden, ik verwacht dat de kans op winden tussen het Noorden en het Oosten dan toenemen. De temperaturen zullen de neiging hebben om beneden normaal te gaan liggen, vorstkansen nemen toe (en dan heb ik het niet over -0,1 in de Ardennen ;) ) en zelfs de kansen op sneeuwval kunnen wel eens gaan toenemen. Hoelang dit precies gaat duren en de details zijn bijzonder moeilijk zo ver vooruit maar het kan zeker tot in begin Februari voort blijven duren.

In de loop van Februari verwacht ik dat de SPV weer aansterkt. Ondertussen wijzen allerlei factoren de zoals de Oceaantemperaturen, analogues-analyses en de GWO weer op een aansterkende westcirculatie. Deze zal weer enkele weken kunnen aanhouden en zal bovennormale temperaturen met meer wisselvalligheid opleveren.

Echter, eind Februari zie ik weer signalen (bv. MJO en GWO, klimatologisch gezien de SPV, de negatieve Nino1+2 kan dan weer meespelen (~Eastern Based Moderate La Nina) dat er dan weer het een en ander kan veranderen. De kansen op een kouder regime door hogedruk boven de Atlantische Oceaan tot zelfs Scandinavië nemen dan weer toe. Al lijkt mij de kans op frisse noorder- tot noordwesterwinden dan wel groter.

 

Samengevat:
Belangrijke opmerking: de data van de samnevattingskaartjes kloppen niet geheel meer met mijn definitieve verwachting, maar is wel in de zeer grote lijnen juist. Lees dus ook zeker de tekst bij deze samenvatting voor de periodes die ik nu definitief verwacht!

 

h1.png

December begint vrij koud en onder hogedrukinvloeden.

h2.png

Tussen 10 en 15 December kan de westenwind het patroon van hiervoor zeer tijdelijk onderbreken, maar die kansen lijken kleiner dan een week geleden. Heel zacht wordt het echter niet door een noordelijke component in de westenwind als gevolg van hogedruk op de Atlantische Oceaan. Aanvankelijk kan zuidenwind het echter eerst wel tijdelijk overnemen.

h3.png

Vanaf pakweg 15 a 20 December: nieuwe hogedrukimpulsen boven het Europese vasteland met name boven Scandinavië, later weer zuidwaarts afzakken. Gevolg weer wat kouder, droger met stijgende vorstkansen.

h4-1.png

 

In de loop van de 3de decade van December: wisselvallig met westelijke tot noordwestelijke winden, na een korte periode weer een zuidwestenwindje te hebben gekend. De temperaturen liggen rond normaal en winterse neerslag behoort rond de mogelijkheden.

h5.png

Rond de jaarwisseling voorzichtige indicaties naar hogedrukinvloed over Europese continent, mogelijk weer inversie?

h6.png

1ste helft Januari: hervatting van het weerregime van eind December. Dus wisselvallig met westelijke tot noordwestelijke winden, na een korte periode weer een zuidwestenwindje te hebben gekend. De temperaturen liggen rond normaal en winterse neerslag behoort rond de mogelijkheden.

h7.png

2de helft Januari: verhoogde kansen op winters weer met noordelijke tot oostelijke winden als gevolg van een geblokkeerd stromingspatroon. Wellicht koudste periode van de winter.
Dit kan tot in begin Februari voort gaan duren.

h8.png

Grootste middeldeel Februari: zachter dan normaal, wisselvallig en westelijke tot zelfs zuidwestelijke winden.

h9.png

 

Laatste fase Februari: weer toenemende kansen op een kouder weerregime (~Nino1+2, MJO, GWO) met toenemende kansen op noordelijke tot oostelijke winden. Rekening houdend met de SPV lijkt de noordelijke windcomponent het meest realistisch maar let op dit is alles wat ik kan zeggen, het is zeer ver vooruit!

 

 

 

December zal rond tot iets ondernormaal eindigen, met een ondernormale hoeveelheid neerslag. Als alles een beetje meezit een bovennormale hoeveelheid zon.
Januari net als December rond iets ondernormaal. Neerslaghoeveelheden rond normaal. Zon geen duidelijke signalen.
Februari neiging naar bovennormale temperaturen, natter dan normaal. Zon neiging naar ondernormaal maar dit is altijd zeer moeilijk in te schatten.

Winter in het algemeen: Normaal tot iets te zacht, normale tot bovennormale hoeveelheid neerslag. Zonuren geen duidelijk signaal kunnen verkrijgen uit mijn analyses.
Hellmannscore: 20-40
Hoogste kansen op droge sneeuw: 2de helft Januari maar kijk ook uit naar 3de decade December, ook eind Februari mogelijk.

Links:
1.Link naar de analyse:

https://drive.google.com/fi...

2.Link naar word-document van winterverwachting:

https://drive.google.com/fi...

3.Zie verder ook de slides van mijn presentatie voor de wintermeeting:

https://drive.google.com/fi...

4.Zie ook dit document, hierin wordt alles meer uitgelegd over het NAO-model:

https://drive.google.com/fi...

Goed dit was het dan!
Aan allen een fijne winter 2020-2021 toegewenst!
Stan Kooremans, 1 December 2020