Uitgebreide uitleg wat de NAO-AO indexen betekenen onder de verwachtingen.

 

Positieve NAO/AO geeft lagedruk bij IJsland en hogedruk Azoren, meestal westenwind en regen. Negatieve NAO/AO vaak  hogedruk nabij de noordpool en Groenland/IJsland, lagedruk Azoren. Afhankelijk van positie hogedrukgebieden in de winter ook kans op kouder weer.

 

Verwachting komende 15 dagen N.A.O Noord-Atlantische oscillatie GFS-GEFS

MRF Ensemble North Atlantic Oscillation outlooks


Verwachting komende 15 dagen AO-index (Arctische oscillatie) GFS-GEFS

GFS Ensemble Arctic Oscillation Outlooks

Uitleg NAO-AO index:

Om de kracht van de westcirculatie aan te geven wordt de zogenoemde NAO (Noord-Atlantische oscillatie)-index gebruikt. Deze is een maat voor het luchtdrukverschil tussen het zeegebied in de buurt van IJsland en dat rond de Azoren. Is de index sterk positief, dan is de luchtdruk bij IJsland laag en die bij de Azoren hoog. Boven de Oceaan vind je in dat geval vaak een westcirculatie terug die er in het winterhalfjaar voor zorgt dat het in ons deel van Europa zacht en wisselvallig is. Is de luchtdruk bij IJsland hoog en die bij de Azoren laag, dan geeft de NAO-index negatieve waarden aan. In dat geval is de kans tamelijk groot dat de westcirculatie geblokkeerd raakt. Onder voorwaarden – de drukgebieden moeten op de juiste plaats terechtkomen – kan het dan in de winter koud en stabiel winterweer en in de zomer warm en zonnig en droog weer worden.

 

De AO-index (de kracht van de poolwervel in hoge luchtlagen op de noordpool) is een index die net als de NAO-index bij een negatieve waarde de kans op winterweer vergroot en bij een positieve index de kans op wisselvallig en zacht winterweer vergroot. Bij een negatieve index is de kracht van de poolwervel (Polar Vortex) laag en is de kans op een geblokkeerd stromingspatroon met hogedrukgebieden boven Scandinavië en Rusland groot. Bij een positieve index is de kracht van de poolwervel groot en is de kans op een stevige westcirculatie in onze omgeving groot.

 

Meer en uitgebreide details over de AO verwachting vind je hier. (Judah Cohen)