Weersverwachting » N(AO)-index/Zonale wind

30hpa.gif


 

10hpa.gif

Bovenstaande afbeeldingen laten de poolwervels zien zowel in de onderste laag van de stratosfeer 30hPa (dichtbij troposfeer) als de bovenste laag van de stratosfeer (10hPa). We zien op 30hpa een bijna splitsing deze zorgt de komende week (weken?) voor een geblokkeerd stromingspatroon op ons leefniveau. De SPV is op dit moment sterk maar er vind wel een opwarming plaats vanaf Siberië en een afname van de zonale wind. (zie afbeelding hieronder) Dit zou op termijn (half december) weer een geblokkeerd stromingspatroon kunnen opleveren maar zeker is dit niet.

 

Ronweer 17-11-2018, update 25-11-2018.Actuele wind op 10hPa (stratosfeer). Geeft de windsnelheid en daarmee de kracht van de poolwervel weer. Een hoge zonale wind verhoogt de kans op een westcirculatie, een lage zonale wind verhoogt de kans op blokkades en oostenwind.

Uitleg NAO-AO indexen onder de afbeeldingen hieronder.

NAO INDEX Noord-Atlantische oscillatie(stroming)

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.sprd2.gif

 

AO-index ARCTIC OSCILLATION (ARCTISCHE STROMING, snelheid poolwervel)

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao.sprd2.gif

Uitleg NAO-AO index:

 

Om de kracht van de westcirculatie aan te geven wordt de zogenoemde NAO (Noord-Atlantische oscillatie)-index gebruikt. Deze is een maat voor het luchtdrukverschil tussen het zeegebied in de buurt van IJsland en dat rond de Azoren. Is de index sterk positief, dan is de luchtdruk bij IJsland laag en die bij de Azoren hoog. Boven de Oceaan vind je in dat geval vaak een westcirculatie terug die er in het winterhalfjaar voor zorgt dat het in ons deel van Europa zacht en wisselvallig is. Is de luchtdruk bij IJsland hoog en die bij de Azoren laag, dan geeft de NAO-index negatieve waarden aan. In dat geval is de kans tamelijk groot dat de westcirculatie geblokkeerd raakt. Onder voorwaarden – de drukgebieden moeten op de juiste plaats terechtkomen – kan het dan in de winter koud en stabiel winterweer en in de zomer warm en zonnig en droog weer worden.

De AO-index (de kracht van de poolwervel in hoge luchtlagen op de noordpool) is een index die net als de NAO-index bij een negatieve waarde de kans op winterweer vergroot en bij een positieve index de kans op wisselvallig en zacht winterweer vergroot. Bij een negatieve index is de kracht van de poolwervel (Polar Vortex) laag en is de kans op een geblokkeerd stromingspatroon met hogedrukgebieden boven Scandinaviè en Rusland groot. Bij een positieve index is de kracht van de poolwervel groot en is de kans op een stevige westcirculatie in onze omgeving groot.

Onderstaande grafieken tonen de NAO en AO-indexen voor de komende 14 dagen. De maandverwachting lange termijn NAO-AO indexen zijn experimenteel maar toch vrij betrouwbaar.

Meer en uitgebreide details over de AO verwachting vind je hier.