Weersverwachting » Stan's analyses

Vanaf november wordt elk weekend een artikel van Stan Kooremans (van het forum op Ronsweer) geplaatst. Als er een sterretje in de pagina kop staat dan is een nieuw artikel geplaatst. Er zit zoveel werk en deskundigheid achter dat het zonde is dat er niet meer aandacht aan wordt besteed. Namens alle lezers van Ronsweer: Stan bedankt!!

 

Hieronder over de Indian Diaople. (IOD)

 

In deze analyse ga ik dieper in de Indian Ocean Dipole: wat is het, en heeft het effecten op onze luchtdrukverdeling in het Euro-Noord-Atlantisch gebied?

 

Wat is de IOD?

De IOD is een afkorting voor Indian Ocean Dipole. Dit is een fenomeen dat eigenlijk een 2-deling in zeewatertemperaturen in de Indische Oceaan beschrijft. Bij een positieve IOD is het zeewater in de westelijke Indische Oceaan warmer dan normaal; het zeewater in het oostelijke gedeelte van de Indische Oceaan, met name bij Sumatra en Indonesië, is dan kouder dan normaal. Dit veroorzaakt meer regen in Oostelijke Afrika en droogte in Australië en Indonesië.

iod1.jpg

 

Jaren met een positieve IOD waren 1961, 1963, 1972, 1982, 1983, 1994, 1997, 2006, 2012, 2015, 2019.

Bij een negatieve IOD is het zeewater in de westelijke Indische Oceaan kouder dan normaal; het zeewater in het oostelijke gedeelte van de Indische Oceaan, met name bij Sumatra en Indonesië, is dan warmer dan normaal. Dit veroorzaakt minder regen in Oostelijke Afrika en juist meer regen in Australië en Indonesië

iod2.png

 

Jaren met een negatieve IOD waren 1960, 1964, 1974, 1981, 1989, 1992, 1996, 1998, 2010, 2014, 2016.

Dit jaar hebben we een extreem positieve IOD, de meest positieve sinds het begin van de metingen zelfs! Men denkt zelfs dat dit winterhalfjaar de zeer positieve IOD meer bepalend zal zijn dan de aanstaande licht positieve neutrale El-Nino Southern Oscillation (ENSO). Ik heb daarom eens gekeken naar de luchtdrukverdeling over het Noordelijk Halfrond in de maanden Oktober, November, December, Januari en Februari die volgden op en zich bevinden in de jaren na de temperatuursprong van 1988 met een positieve IOD.

Dit betreffen 5 jaren: 1994; 1997; 2006; 2012 en 2015.

 

iod3.png

 

Een hogere kans op hogedruk bij IJsland en lagedruk ten zuiden hiervan (~negatieve NAO).

November:

iod4.png

 

Een hogere kans op lagedruk ten noordwesten van ons bij Ijsland en Schotland. Zachtere zuidwestelijke winden dus.

December:

iod5.png

 

Zoals November, maar alleen is het signaal nog sterker voor meer zuidwestelijke winden die zachte lucht aanvoeren.

Januari:

iod6.png

 

Grotere kans op lagere dan normale luchtdruk iets ten noorden van ons en hogedruk eerder ten noorden hiervan boven de Noordpool. Bijgevolg Noord-Scandinavië eerder kouder dan gebruikelijk terwijl wij veelal zachtere westelijke winden krijgen. Maar een winterse episode per ongeluk zit er in.

Februari:

iod7.png

 

Een grotere kans op lagere dan normale luchtdruk ten noorden van ons. Hierdoor nemen de kansen op zachte en natte zuidwestelijke winden toe.

 

Conclusie: De winters die volgden op jaren met een positieve IOD ogen zacht met veel westelijke winden. Ook wordt het vanaf ?Januari eerder gemiddeld wat natter dan gebruikelijk zo lijkt het. MAAR, iets zint me niet.

 

Maar liefst 2 van de 5 jaren kenden een zeer sterke Eastern Pacific El Nino, waaronder 1997-1998 en 2015-2016. Dit betekent dus warmer zeewater juist ten westen van Zuid-Amerika. Deze 2 El Nino's waren zo sterk dat ze het hele wereldweerbeeld beïnvloedden. Nu wordt er dit jaar totaal geen sterke El Nino verwacht. Eerder een licht positieve neutrale fase. Daarom ga ik nu alle jaren, ook de jaren voor 1988, zonder een sterke tot zeer sterke El Nino samenbrengen.

 

Dit worden de jaren 1961, 1963, 1983, 1994, 2006, 2012.

De maanden Oktober tot en met Februari:

iod8.png

iod9-1.png

iod10.png

iod11.png

iod12.png

 

 

Ook nu zijn de kansen op een zachte en natte westcirculatie in de maanden Oktober, November, December en Januari. Echter is Februari nu van dit zonale signaal afgestapt en laat nu een zeer zwak signaal zien, dus niet tot nauwelijks significant, voor eerder hoge luchtdruk bij IJsland en Scandinavië en lagedruk ten zuiden van ons. Dit zou dus koudere winterse intermezzo's inhouden.

Dit onderzoek bestempel ik als interessant en significant waardoor ik dit meeneem in mijn wintervoorspelling als er hier de tijd voor is.

Aan de hand van dit onderzoek is een zachtere winter met meer westelijke winden en meer nattigheid waarschijnlijk. In Januari en Februari blijken nog wel wat winterse intermezzo's mogelijk. Minder nieuws voor winterliefhebbers maar vergeet niet dat dit maar 1 factor is van de meerderen.

 

Stan Kooremans 29 nov. 2019.