Weersverwachting » Stan's analyses *

Vraag van een lezer:

 

Waarom zijn de laatste jaren de lentes zo droog? Waarom constant hogedruk boven onze omgeving?

Uitleg van Stan onder de weerkaart van het noordelijk halfrond.

 

stan24052020.png

 

Duidelijk te zien zijn:
1. de rustige, wat aan de hoge kant zijnde hogedruk-kant zijn luchtdruk boven het noordpoolgebied.
2. Een nep (kan niet zoals gewoonlijk oostwaarts doorknallen op Europees vasteland) lagedrukbolwerk boven de Noordelijke Atlantische Oceaan, in combinatie met hogedruk boven het Centraal en Noord Europese continent een vrije klassieke zomerse positieve PC-NAO setting.
3. Zeer rode kleuren ten zuiden van Spanje, wat wijst op hoge GPH's (GeoPotential Heights).

Andere op te merken zaken zijn:
1. Een zeer positieve Antarctic Oscillation event op het moment (positieve AAO), wat wijst op veelal lagedruk over de Zuidpool. Dit veroorzaakt hogere dan normale luchtdruk over de Noordpool, en ook lagere dan normale luchtdruk ten westen van Noorf-Afrika. Dat we het laatste niet zien is wellicht te wijten aan het 2de punt.
2. Warmere dan normale zeewatertemperaturen ten zuidoosten van de Azoren. Deze laat de kansen op hogedruk in deze omgeving toenemen, wat de hogedruk in deze Zuidelijke regionen standvastiger maakt.
3. Opwarmende zeewateren bij Ijsland, wat lagedruk aldaar redelijk benadeeld.

Mijn visie op de huidige weersituatie, en dus deels de reden van de huidige droogte, is als volgt:
De combinatie van positieve AAO, en de warme zeewatertemperaturen ten zuiden van Azoren doen 2 plekken ontstaan waar hogere luchtdruk zich best thuisvoelt: dus in het zuiden/ten zuiden van Europa en ten noorden van Europa en de Noordelijke Atlantische Oceaan. Hiertussen zit een door opwarmende (van een te koude situatie) zeewateren rond Ijsland (een proces in het kader van het evolueren naar een SST-Tripole die juist negatieve NAO-settings bevordert), een afzwakkende meer meanderende straalstroom ingeklemd, die niet goed grip meer heeft ten opzichte van de normale gang van zaken: lagedrukgebieden komen niet meer verder en buigen snel af en bovenal, verzwakken ook snel omdat ook door lagedruk niet bevorderd wordt. Deze lagedruk strandt als het ware ten westen van Europa en brengt een WAA (Warm Air Advection) op gang noordwaarts ter hoogte van het Europese continent. Het gevolg is dat het hogedrukbastion boven Europa, wat al versterkt werd door de hoge GPH's en de hoge zeewatertemperaturen aldaar, de kans maakt om noordwaarts over het Europese continent uit te breiden. Dit gebeurt dan ook, en keer op keer weer, waardoor wij hier met aanhoudende hogedrukinvloed zitten. Dit wordt versterkt omdat door de verhoogde temperatuur op aarde ten opzichte van enkele decennia terug waardoor de straalstroom gemiddelde noordelijker zit tegenwoordig.

Zo, dit is mijn poging om de huidige situatie te verklaring, hetgeen zich vorig jaar rond deze tijd van het jaar ook begon voor te doen trouwens, evenals in 2018 en 2017. In 2018 en 2017 was er echter wel een aanhoudend koudere dan normale oceaan rond Ijsland, wat lagedruk wel bevorderde maar door de warme zeewatertemperaturen ter hoogte van de Azoren nekte de lagedruk zichzelf steeds keer op keer weer door keer op keer WAA's noordwaarts ter hoogte van het Europese continent te sturen, waardoor de hogedruk met de hoge GPH's vanuit het zuiden steeds meer noordwaarts kon opdrukken.

 

Stan Kooremans 23 mei 2020